Pilates Prensipleri

Her egzersiz methodunun kendine has prensipleri vardır. Bu prensipler dahilinde bilinçli, disiplinli ve düzenli bir çalışma sağlanır. Bir egzersiz sisteminin prensipleri, o sistemin neyi hedeflediğine bağlı olarak değişir. Bu makalemizde Pilates egzersizinin prensipleri üzerinde duracağız.

Pilates dersleri ile hedeflenen en temel şey şudur: Bedeni yeniden şekillendirip sağlıklı bir forma kavuşturmak ve bu formu yaşam boyu korumak. Bunun için omurga başta olmak üzere bedendeki tüm kasları esnetip, güçlendirerek vücut dayanıklılığı ve direnci arttırmayı amaçlar.

Bu amaca ulaşmak için 6 temel prensibi uygular. Pilatesin faydaları bu prensipler uygulandıkça görülür.

joseph pilates

Pilates Prensipleri

  1. Konsantrasyon

Pilates prensipleri arasında en önemlisi Konsantrasyon’dur. Çünkü Joseph Pilates’e göre, kişi diğer bütün prensiplere sahip olsa bile, harekete başlarken dikkatini veremiyor, zihinsel ve fiziksel olarak odaklanamıyorsa pilates egzersizinden fayda göremez. Hareketi yapmaya ne kadar konsantreyseniz, doğru kas gruplarını o kadar iyi çalıştırırsınız.

Joseph Pilates konsantrasyon ile ilgili şunu söyler: “Egzersiz yaptığınız her sefer doğru hareketlere konsantre olun ki bu hareketlerin hayati faydalarını kaybetmeyin.”

  1. Merkezleme

Pilates prensipleri arasında konsantrasyondan sonra gelen en önemli prensip Merkezleme’dir. Bu prensibin temeli şudur: Bütün hareketler merkezden başlar.

Pilav prensibiBurada merkez ile kastedilen Powerhouse yani Güç Evi’dir. Burası karın kasları, omurga kasları, diyafram ve pelvis taban kaslarından oluşan bölgedir. Powerhouse, bedenimizde iç bacaklar ile göbek deliğinin 10 cm üstü arasındaki yerdir.

Bu bölgeye kuvvetin merkezi diyebiliriz. Hareketi başlatan ve tüm bedene yayan nokta olarak burası bedenimizin merkezidir. Powerhouse’u kullanma becerisi geliştikçe güç, merkezden tüm bedene dağıtılır. Hareketlerin doğru, kontrollü ve akıcı yapılması bu sayede olur.

Bu nedenle gerek Aletli Pilates dersleri gerekse Pilates Matwork derslerimizde öğrencilerimize Powerhouse kavramını iyice anlatır ve hareketi Powerhouse’tan nasıl başlatacaklarını öğretiriz.

  1. Kontrol

“İyi vücut postürü ancak vücudun bütün mekanizmaları kontrol altında tutulduğunda sağlanabilir.” Joseph Pilates

Bu prensip tüm Pilates egzersizi boyunca kontrollü hareketler uygulamanın önemine yer verir. Pilates yöntemi kısaca bedenin kontrolünü eline almak demektir. Hareketler üzerinde kontrol kabiliyeti arttıkça hatalar azalır, koordinasyon ve denge artar. Bunlara bağlı olarak, hareketi uygularken harcanan çaba da azalır.

  1. Nefes

Bir hareketi yaparken doğru nefes almak, o hareketin bedene katacağı faydayı arttırır. Nefes, beden ile zihni birleştirir. Nefes ile hareketler birbirine bağlanır. Hareketi sabitlemeye yardımcı olur.

“Her şeyden önce, doğru nefes almayı öğrenin. Her hava atomunu çekip çıkarın ciğerlerinizden, neredeyse bir vakum gibi tamamen boşalana dek…” Joseph Pilates

Nefesi doğru yerde almak ve vermekten daha önemlisi nefesi tutmamaktır. Kaslara iletilen oksijen miktarı, hareketi başlatan ve devam ettiren en önemli unsurdur. Kasa yeterli oksijen iletilemez ise kas yeterince kasılamayacak ve hareketi doğru uygulayabilmek mümkün olamayacaktır.

  1. Kesinlik (Harekette Doğruluk)

Bu prensip, hareketi doğru açıda ya da doğru biçimde yapmanın önemini vurgular. Bir başka deyişle hareket yarım yamalak değil net yapılmalıdır. Hareket esnasında kas ayarını ve duruşu düzeltmek sakatlık riskini yok eder. Hareketi yaparken hangi kas gruplarını kullanmamız gerektiğini bilmemiz hareketi doğru biçimde uygulamamızın anahtarıdır.

“Doğru yapılan iki hareket, kontrolsüz yapılan on harekete yeğdir.” Joseph Pilates

  1. Akıcılık

Bütün bu 5 prensibi doğru uygulayan öğrenciye gösterilecek son hedef, hareketleri birbirine belli bir akış dahilinde bağlamaktır. Buna hareketler arası geçişler denir. Bir hareketi diğerine bağlarken kullanılan geçişler koordinasyonu ve kontrolü ilerletir. Hareketler adeta su gibi akar. Bir hareket ile ikincisi arasında bocalama, duraksama, ara verme yaşanmaz. Kesinti yoktur.
Pilatesin 6 temel prensibi

 

G&G Suadiye Pilates eğitmenleri olarak derslerimizi Joseph Pilates’in 6 temel prensibine bağlı kalarak uyguluyoruz.  Bu prensiplerin tek tek öğrencilerimize öğretilmesi birinci önceliğimiz. Siz de planlı ve disiplinli bir egzersiz sistemi ile bedeninizde fark yaratmak istiyorsanız derslerimizde buluşalım.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.